Máy ép nhựa cũ Toshiba 30 tấn SX 1992 nhập trực tiếp từ Japan

Máy ép nhựa cũ Toshiba 30 tấn, SX 1992 nhập từ Japan rất đẹp

Máy ép nhựa cũ Toshiba 30 tấn SX 1992 nhập trực tiếp từ Japan

Máy ép nhựa cũ 1992 áp lực 30 tấn

Máy ép nhựa 30 tấn 1992

Máy ép nhựa 30 tấn 1992

Máy ép nhựa 30 tấn 1992

 

Máy ép nhựa 30 tấn 1992

 

Máy ép nhựa 30 tấn 1992

 

Máy ép nhựa 30 tấn 1992

Máy ép nhựa 30 tấn 1992

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha