Máy ép nhựa Niigata 150 tấn Japan

Máy ép nhựa NIIGATA Japan SX 2005, 150 Tấn Nhập từ Japan về chạy ổn định, bộ điện Taiwan SH 900

Máy ép nhựa Niigata 150 tấn Japan

Chất lương máy ép nhựa nhập khẩu trực tiếp cao

Chất lương máy ép nhựa nhập khẩu trực tiếp cao

MMáy NIIGATA 150 kềm lá

Máy NIIGATA 150 kềm lá

Máy NIIGATA 150 kềm SX 1992

Máy NIIGATA 150 kềm SX 1992

Máy NIIGATA 150 kềm SX 1992 chất lượng tốt

Máy NIIGATA 150 kềm SX 1992 chất lượng tốt

Máy NIIGATA 150 kềm SX 1992 phía sau

Máy NIIGATA 150 kềm SX 1992 phía sau

Máy NIIGATA 150 kềm SX 1992 chụp chéo

Máy NIIGATA 150 kềm SX 1992 chụp chéo

Máy NIIGATA 150 kềm SX 1992 đã chỉnh sửa

Máy NIIGATA 150 kềm SX 1992 đã chỉnh sửa

Máy NIIGATA 150 kềm SX 1992 bộ điều khiển Taiwan

Máy NIIGATA 150 kềm SX 1992 bộ điều khiển Taiwan

Máy NIIGATA 150 kềm SX 1992 từ trên

Máy NIIGATA 150 kềm SX 1992 từ trên

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha