Máy Huyndai 550 tấn giá rẻ, SX 1996 nhập khẩu

Máy ép nhựa Huyndai 550 tấn, SX năm 1996, trục vis 90, sản phẩm nhựa tối đa 1,4 kg, Lọt lòng khuôn 900mmm, độ mở kềm tối đa - tối thiểu là 850mm - 400mm

Máy Huyndai 550 tấn giá rẻ, SX 1996 nhập khẩu

Máy ép nhựa cũ Huyndai 550 tấn

Máy ép nhựa cũ Huyndai 550 tấn

Máy ép nhựa cũ Huyndai 550 tấn -k

Máy ép nhựa cũ Huyndai 550 tấn -k

Máy ép nhựa cũ Huyndai 550 tấn -kt

Máy ép nhựa cũ Huyndai 550 tấn -kt

Máy ép nhựa cũ Huyndai 550 tấn -t

Máy ép nhựa cũ Huyndai 550 tấn -s

Máy ép nhựa cũ Huyndai 550 tấn -x

Máy ép nhựa cũ Huyndai 550 tấn -x

Máy ép nhựa cũ Huyndai 550 tấn -tm

Máy ép nhựa cũ Huyndai 550 tấn -tm

Máy ép nhựa cũ Huyndai 550 tấn- tem

Máy ép nhựa cũ Huyndai 550 tấn -tem

Máy ép nhựa cũ Huyndai 550 tấn - pt

Máy ép nhựa cũ Huyndai 550 tấn - pt

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha